Garantijos deklaracija

Mūsų gaminiai atitinka visus galiojančius techninius ir aprūpinimo vandeniu standartus bei reikalavimus. Mes garantuojame, kad pardavimo metu gaminiai neturės projektavimo ir gamybos klaidų ir kad naudojant bei atliekant jų priežiūrą pagal mūsų pridėtą atspausdintą instrukciją – jų eksploatacija yra patikima.

Garantinis terminas

Naudojimas privačiame sektoriuje

Gaminio garantinis laikas yra 5 (penkeri) metai nuo gaminio pirkimo dienos. Pateikiant garantinį pareikalavimą, pirkinį reikia patvirtinti dokumentaliai.

Naudojimas verslo ir visuomeninėse patalpose

Gaminio garantinis laikas yra 2 (dveji) metai nuo pirmojo jo panaudojimo. Garantija pratęsiama laikui iki 5 metų, jei yra įrodoma, kad ne mažiau kaip vieną kartą į metus buvo atliekama profesionali gaminio priežiūra. Pateikiant garantinį pareikalavimą, dokumentais reikia patvirtinti pirkimo datą arba pirmojo panaudojimo datą.

Garantinis periodas neatnaujinamas arba nepratęsiamas dėl garantinio termino metu atliktų remonto darbų ar atsarginių dalių pakeitimo. Pakeistoms atsarginėms detalėms suteikiama 1 (vienerių) metų garantija.

Garantija

A) Garantinio termino metu pašaliname visas funkcionavimo klaidas, už kurias esame atsakingi (apribojimus žr. punktuose E) ir F)).

B) Mes turime teisę spręsti ar aptikti defektai bus pašalinti ištaisant klaidas ar pakeičiant detales.

C) Mes nereikalaujame apmokėjimo už minėto garantinio periodo metu pakeistas detales, transporto išlaidas, o taip pat ir išlaidas, susijusias su gaminio siuntimu ir pakavimu.

D) Jei mes negalime ištaisyti klaidų, kliento pageidavimu esame pasirengę pristatyti naują prekę.

E) Garantija negalioja gedimams, kurie atsirado neteisingai naudojant gaminį ar specialiai jį sugadinus. Garantija praranda galiojimą, jei nebuvo laikomasi gaminio instaliacijos metu galiojusių instaliacijos, montavimo ir priežiūros instrukcijų, arba jei gaminys buvo naudojamas tikslais, nenurodytais prie gaminio pridėtoje raštiškoje instrukcijoje.

Garantija netaikoma problemoms, atsiradusioms dėl nešvarumų, kalkinių nuosėdų ar agresyvių valymo priemonių naudojimo.

F) Garantija praranda galiojimą, jei remonto darbai buvo atlikti ne profesionaliai arba jei buvo panaudotos svetimos atsarginės dalys.

G) Garantijos tvarka pakeistos detalės arba gaminiai su defektais yra Grohe nuosavybė ir jas reikia grąžinti mūsų darbuotojams arba atsiųsti mūsų pardavėjams.

Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas:
UAB "AUARTA"
Tel: +370 678 28267
el. paštas: servisas@auarta.lt
www.auarta.lt